Start

  Företaget

  Produkter

  Kontakta

 
Hjälpmedel för fältbyten
Fixturen är framtagen för att underlätta byten av hela eller delar av fält i kopplingsskåp. De nya plinarna placeras i fixturen som därefter monteras som fig. 1 visar. Fastsättning sker i den gamla plintradens konsol. Efter fastsättning kan hela fixturen med plintar, se Fig 2, svängas ut för lätt åtkomst på alla sidor.

            

 

 

 

 

© Novanik AB   Telefon: +46-(0)54-854045 
Sågverksgatan 27 Fax: +46-(0)54-854048
Box 277 E-mail: info@novanik.se
S-651 07 Karlstad, Sweden    WWW: www.novanik.se