Start

  Företaget

  Produkter

  Kontakta

 
JAM processorer


JAM-processorn är utvecklad för kvalitetssäkring av lagerfriktion, fjäderkaraktäristik samt annan kraftrelaterad information. En typisk applikation är test av spjällhus i bilindustrin. 


Presentation
 
All relevant information visas grafiskt på en dataskärm. Informationen lagras per automatik för ev. senare kontroll. 

Justeringar 
Kurvor av förvalda maximum/minimum värden för friktion och fjäderkaraktäristik kan skapas, sparas och laddas i speciella definitionsfiler.

Alarm/Varning 
Om de förvalda gränserna överskrids blir mätobjektet  inte godkänt och en varningssignal ljuder.

Godkännande 
Godkännande kan indikeras med ett mekaniskt tillverkat märke på spjällhuset och/eller genom att sända en rapportfil till vårt kvalitetssäkringssystem PDS01

            

 

 
© Novanik AB   Telefon: +46-(0)54-854045 
Sågverksgatan 27 Fax: +46-(0)54-854048
Box 277 E-mail: info@novanik.se
S-651 07 Karlstad, Sweden    WWW: www.novanik.se