Start

  Företaget

  Produkter

  Kontakta

Stödkantläggning, en tidigare knepig uppgift, som mestadels krävde insats av både två eller flera fordon. Tack vare en tillsats till ForshagaSpridaren kan numera en man själv klara stödkantsläggning med hjälp av denna maskin. Läs mer om produkten på www.spridare.se.

                     
 
© Novanik AB   Telefon: +46-(0)54-854045 
Sågverksgatan 27 Fax: +46-(0)54-854048
Box 277 E-mail: info@novanik.se
S-651 07 Karlstad, Sweden    WWW: www.novanik.se