Start

  Företaget

  Produkter

  Kontakta

 
NDTp8AX


Automatisk mätdatainsamling; enkel eller multippelmätning
Fleraxlig förflyttning av givaren - 6 axlar
Vertikal och horisontal rotation av mätobjektet
Ingen ytterligare utrustning behövs - fullständig kontroll erhålls från en vanlig PC
Erhållna mätvärden från mätinstrumnetet omvandlas till databasformat och visas på skärmen i färg eller gråskala
Filter finns inbyggda och kan lätt ställas in från meny
 
Arbetsområde:  Horisontalt 1000x600 mm (36”x21”) 
Vertikalt 400 mm (16”)

Andra storlekar offereras på begäran.
Rörelsemöjlighet: Horisontal rotation: mer än 360º 
Vertikal rotation: mer än 360º 
Vertikal rotation tilt +/- 10º 
Vridningsmöljlighet av objekt: Inga begränsningar av rörelsevinklar i vertikal eller horisontalled
Mekanisk upplösning (teoretisk 
minsta förflyttning):
Horisontal 0.05 mm (2 MILS) 
Vertikal 0.05 mm (2 MILS) 
Horiaontal rotation 0.05º  
Vertikal rotation 0.5º 
Circulär rörelse vertikalled. 0.05 mm (2 MILS) 
Circulär rörelse i horisontalled. 0.025º 

            

 

 
© Novanik AB   Telefon: +46-(0)54-854045 
Sågverksgatan 27 Fax: +46-(0)54-854048
Box 277 E-mail: info@novanik.se
S-651 07 Karlstad, Sweden    WWW: www.novanik.se