Start

  Företaget

  Produkter

  Kontakta

 
PDS01 - System för kvalitetssäkring med spårbarhet 


PDS01 ger en övergripande kontroll av tillverkningsprocessen. Den omfattar hela kedjan från man - maskin till administration.

PDS01 innefattar historik och spårbarhet till alla delar. För varje godkänd produkt skapas en attest som innehåller all relevant information om tillverkningen, vilken till exempel kan bestå av: 
  • Individuell identifikation
  • Starttid för varje operation
  • Stationsidentifikation
  • Opertörsnummer
  • Tillverkningsmoment; till exempel anväda verktyg och/eller dragna skruvars moment eller annan relevant data
  • Koppling till inleveranser av använda komponenter
  • Ritningar eller monteringsspecifikationer
  • Kalibreringar
  • Testresultat
PDS01  är avsett att integreras med redan befintliga produktionskontroller men kan även lätt kompletteras.

            

 

 
© Novanik AB   Telefon: +46-(0)54-854045 
Sågverksgatan 27 Fax: +46-(0)54-854048
Box 277 E-mail: info@novanik.se
S-651 07 Karlstad, Sweden    WWW: www.novanik.se