Start

  Företaget

  Produkter

  Kontakta

 
NDT processorer
Tillverkare av instrument för NDT
Mätrobot för immersions test med ultraljud
Mätprobs-
kontroll: Ljudbeam och frekvens-
kontroll
Eddy current test
Mer information...

 Upp
JAM processorer
Instrument för mätning av friktion och fjäderkaraktäristik.

JAM processorn är utvecklad för kvalitetssäkring av lagerfriktion, fjäderkaraktäristik samt annan kraftrelaterad information. En typisk applikation är testning av spjällhus till bilindustrin. 
Mer information...
 
 Upp
Kvalitetssäkringsinstrument för explosivämnen
Tillverkar och levererar följande produkter:
Mätutrustning för detektering och utvisning av tryckvåg
Mekanisk givare för indikering av tryckvåg och utvisning av uppnått resultat
Beröringsfri mätning av splitterhastighet i området 50-2500 m/sek.
Mekanisk anslagsgivare av högprecitionstyper
Ugnar för kontroll av lagringsstabilitet hos sprängämne -Slow Cook Off -principen
 
För mer information, kontakta oss!
 
 Upp
Kvalitetssäkring - ISO 9002 - Processdatainsamling
PDS01 ger en övergripande kontroll av tillverkningsprocessen. Den omfattar hela kedjan från man - maskin till administration.

Mer information...
 
 Upp
TETRAC ® - Elektronisk regulator för halogenlampor
TETRAC är den minsta strömförsörjningsenhet för lågvoltslampor som finns. Utan omkoppling kan TETRAC anslutas till olika växelspänningar med bibehållen luminans hos lampan.
 
Mer information...
 
 Upp
Fixtur för fältbyte
Fixtur speciellt framtagen för hjälp vid byten av hela eller delar av fält i kopplingsskåp.

Mer information...

 Upp
Maskiner för vägunderhåll
Spridare för sand, salt och andra material

Mer information...
Stödkantläggare

Mer information...
     Produkter
 
NDT processorer
JAM processorer
Kvalitetssäkring - Instrument för test av explosivämnen
Kvalitetssäkring - ISO 9002 - Process-
datainsamling
TETRAC - elektronisk regulator för halogenlampor
Fixtur för fältbyte
Maskiner för vägunderhåll
 
© Novanik AB   Telefon: +46-(0)54-854045 
Sågverksgatan 27 Fax: +46-(0)54-854048
Box 277 E-mail: info@novanik.se
S-651 07 Karlstad, Sweden    WWW: www.novanik.se